Revision

REVISION

Revision er ikke lovpligtigt for alle selskaber mere. Små virksomheder kan fravælge revision. Revision giver en høj grad af sikkerhed for at regnskabet er ”rigtigt”, idet alle vigtige områder bliver afstemt og der foretages stikprøvevis kontrol af bilag og forretningsgange. Såfremt revision ikke er fravalgt foretager vi revision af selskabets bogføring og foretager eventuelle rettelser. Revision udføres både hos vore kunder og på vort kontor, og revisionen afsluttes med udfyldelse af lovpligtige tjek- lister.

Derefter udarbejder vi et udkast til årsrapport (regnskab) og vi holder møde med dig om dette. Vi færdiggør herefter Årsrapporten, udarbejder revisionsprotokol, selvangivelse m.v. og indberetter de informationer til skat og erhvervsstyrelsen, som skal indberettes elektronisk.

UDVIDET GENNEMGANG

Udvidet gennemgang er stort set det samme som revision, men arbejdet er mindre og giver ikke så høj grad af sikkerhed som revision.

REVIEW (gennemgang).

Gennemgang giver endnu mindre sikkerhed for at regnskabet er ”rigtigt”. Her foretages stort set kun afstemninger af væsentlige poster.

ASSISTANCE

Ved assistance behøver revisor stort set ikke at gøre andet end at stille regnskabet op. Det giver dog INGEN sikkerhed for at regnskabet er ”rigtigt”. Vi udfører dog altid nogle afstemninger, således at vi er sikre på at regnskabet ikke er helt forkert. Et forkert regnskab sender dårlige signaler til Skat og pengeinstitutterne.

Vi aftaler fra år til år, hvilken assistance der er nødvendigt i dit tilfælde, og det er vigtigt at dit pengeinstitut er enige i beslutningen, såfremt du har gæld til et pengeinstitut.

Honoraret for disse opgaver er normalt højest ved revision og faldende med lavere sikkerhed, idet vore arbejdsplaner og dermed vort arbejde bliver mindre.