Per Kristiansen fyldte 60 år
og
Skovbo Revision havde 20 års jubilæum

TAK FOR JERES DONATIONER TIL VORES JUBILÆUMSKONTO

Gæster, kunder og venner af huset indbetalte i alt kr. 24.750 på denne konto. Det er vi meget
glade for og det er over al forventning.

Vi har yderligere selv overført kr. 5.000 til kontoen, således at der nu er fordelt kr. 29.750
mellem Danske Hospitalsklovne og Make A Wishfonden (ønskefonden). Vi sørger for at donationerne
bliver indberettet på jeres CVR-/CPR-numre inden 31/12 2017. Der er således fuldt fradrag for jeres bidrag.

Vi har også modtaget ”TAK” fra de to foreninger.