NYSTARTET VIRKSOMHED ELLER FORENING

Er du ved at starte eller har du startet virksomhed, hjælper vi dig gerne videre. Den første samtale er gratis og uforpligtende, hvor vi kan føle hinanden på tænderne og finde ud af om det vil være aktuelt med et samarbejde. Samtidig får du rådgivning om hvilken virksomhedsform du bør vælge, om vi mener der er basis for din virksomhed, og så hjælper dig med en eventuel handlingsplan og budgetforudsætninger.

Når vi laver noget egentligt arbejde skal du betale for den tid vi bruger på din virksomhed samt eventuel anvendelse af vore edb-ressourcer.

Vi giver ikke faste tilbud, men vi vil efter eller under mødet udarbejde et honoraroverslag, som f.eks. kan se sådan ud:

Bogføringsassistance ca. kr. X
Regnskabsassistance ca. kr. Y
Revision/review ca. kr. Z

Vore priser er ekskl. moms.

Vore betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Derefter beregnes 0,83 % renter pr. påbegyndt måned.