Bogføring

Vi hjælper dig gerne med din bogføring og der kan være 3 muligheder:

1. Du afleverer dine bilag i betalingsorden sammen med kontoudtog fra pengeinstitut, kasseopgørelse m.v.. Vi bogfører dine bilag i vort bogholderi, udarbejder et perioderegnskab og eventuel momsangivelse og sender dette til dig sammen med et følgebrev, hvor vi skriver om, hvordan vi synes det er gået i den forløbne regnskabsperiode. Du eller vi sørger for indberetning af eventuel momsangivelse. Såfremt du eller vi skønner det nødvendigt tager vi en telefonsamtale eller holder et møde.

2. Du udarbejder selv din moms for hvert kvartal eller halvår. Når året er slut afleverer du dine bilag i betalingsorden sammen med kontoudtog fra pengeinstitut, kasseopgørelse m.v.. Vi bogfører dine bilag i vort bogholderi, og vi udarbejder et årsregnskab.

3. Du bogfører selv i dit eget program eller IT-Business (som arbejder helt sammen med vort program (IT-revisor)). Vi kommer til dig og hjælper dig med afslutningen af perioderegnskab og indberetning af moms. Sammen gennemgår vi perioderegnskabet.