Få overblik over vejledning til virksomheder om coronavirus/covid-19 Læs mere

Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger

Din virksomhed kan få kompensation for en andel af de forventede, faste omkostninger.

Udvidelse af ordningen

Ansøgningsmodulet for kompensation for faste omkostninger er ændret, så virksomheder med omsætningsnedgang på 35 pct. og faste omkostninger svarende til minimum 12.500 kr. i en tremåneders periode nu har mulighed for at ansøge. Det sker som følge af aftalen mellem regeringen og Folketingets partier d. 18. april 2020.

Hvis du har søgt, og din ansøgning endnu ikke er afgjort, vil du blive omfattet af de nye regler. Hvis din ansøgning allerede er afgjort, skal du søge igen, hvis du vil være omfattet af de nye regler. Ordningen er fortsat åben for ansøgninger.

Du kan nu søge kompensation for tre måneder fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. I slutningen af maj åbnes en ny ansøgningsrunde.

Her kan alle virksomheder søge igen med henblik på at få kompensation fra og med den 9. marts til og med 8. juli 2020. Det vil også her være muligt at søge om kompensation for op til 110 mio. kr., og det vil være muligt at anvende en anden referenceperiode for virksomheder med underskud i 2019 grundet ekstraordinære omstændigheder. Samtidig vil ordningen også blive justeret, så virksomheder maksimalt kan få nedjusteret deres kompensation med 50 % på udbetalingstidspunktet pga. underskud i 2019.

Hvem kan søge om kompensation for faste omkostninger?

Hvis du forventer et fald din virksomheds omsætning, kan du ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger.

Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. august 2020.

Din virksomhed skal have et dansk cvr-nummer, være etableret senest 9. marts 2020 og have faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. Desuden skal du som følge af coronavirus/covid-19:

  • forvente et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden eller
  • i en periode have haft forbud mod at holde forretningen åben.

Sådan dækker ordningen

Du kan få kompensation for op til 80 % af de forventede faste omkostninger i din virksomhed, dog højest 60 mio. kr. hvis du søger nu. Fra slutningen af maj vil det være muligt at modtage op til 110 mio. kr. i kompensation. Hvis du har ansøgt, og ønsker at gøre brug af muligheden for at modtage en højere kompensation, skal du ansøge igen.

Hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i denne periode, kan du få kompensation for alle din virksomheds faste omkostninger for perioden virksomheden har haft forbud mod at holde åbent, hvis du opfylder de øvrige ovenstående krav.

Faste omkostninger er de omkostninger, din virksomhed skal afholde, selvom din virksomheds omsætning falder i en periode, og er fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste omkostninger, skal du have en uafhængig, godkendt revisor til at vedlægge en erklæring på, at du har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt, og om virksomheden har haft driftsunderskud i 2019.

Find en uafhængig, godkendt revisor 

Hvornår udbetales kompensationen?

Erhvervsstyrelsen kan desværre ikke oplyse en generel sagsbehandlingstid. Alle ansøgninger behandles hurtigst muligt. Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af, om ansøgningen er korrekt udfyldt og dokumenteret – eller om den skal gennemgås nærmere.

Du modtager en kvittering i virksomhedens digitale postkasse – senest en time efter, du har sendt din ansøgning.
Du får udbetalt hele det ansøgte beløb på én gang. Hvis du benytter muligheden for at søge om forlængelse i slutningen af maj, vil dette beløb udbetales separat.

Udbetaling kan kun ske til virksomhedens NemKonto.

Ansøg om kompensation

Ansøg om kompensation på Virk 

Vejledning om ansøgning (pdf) 

Retningslinjer for revisorerklæringer (pdf) 

Skabelon for revisorerklæringer (word) 

Sådan udfyldes ansøgning for faste omkostninger (pdf) 

Du skal som virksomhed selv ansøge om kompensation med dit NemID medarbejdersignatur. Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig.

Har du spørgsmål til ordningen?

Kontakt Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34.
Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00

Skrevet af Erhvervsstyrelsen