Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Ny hjælpepakke for freelancere.

Små og mellemstore virksomheder

Regeringen og Folketingets partier har endvidere lanceret en hjælpepakke til selvstændige uden et CVR-nr.

  • Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
  • Personen skal på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020.
  • Det vil blive undersøgt, hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne være omfattede af ordningen.
  • Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit.
  • For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel.

Begrænsninger

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

Udeståender

Bekendtgørelsen og administrationsmodel udestår fortsat og der kan forekomme nuancer og detaljer der først fastlægges i denne og som kan have betydning for kompensationen.