Regeringen foreslår nu en udskydelse af momsbetalinger for små og mellemstore virksomheder. Herudover skydes betalinger af b-skatter

Regeringen har netop annonceret, at man også vil skyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder, som man ved L134 har foreslået udskudt for store virksomheder.

Løsningen bliver at man for de små virksomheder sammenlægger to afgiftsperioder, således at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021. Samme løsning får de mellemstore virksomheder, der så først skal betale den 1. september i år.

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb.

Herudover vil man skyde betalingsfristen for B-skat for at hjælpe de selvstændigt erhvervsdrivende. Normalt vil man skulle betale b-skat den 20. april, men opkrævningen flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. April og maj vil således blive helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Den pågældende løsning vil blive vedtaget hurtigt, da man blot laver et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag (L134)  om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

FSR-danske revisorer har foreslået en lempelse for netop b-skatter og moms for små og mellemstore. Det glæder os derfor, at regeringen er villig til at lempe for de små og mellemstore virksomheder også.

Der har tillige været spørgsmål oppe omkring ifm. behandlingen af L134 om udskydelse af a-skatter mv. og moms for store virksomheder, hvorfor det alene er april betalingerne, der skydes og ikke allerede marts betalingerne. Svaret fra ministeren er, at dette ikke kan lade sig gøre i Skattestyrelsens gamle IT-systemer.

(Kilde: FSR – Danske revisorer)