Den nye Finanslov for 2020 er vedtaget. Følgende områder bliver bl.a. berørt af Finansloven 2020:

Der vil også i 2020 være beskatning af fri telefon, så overvej meget om det kan betale sig.

Bo- og arveafgift rulles tilbage til 15 %. Vi ved ikke præcis om det får virkning f.eks. fra vedtagelsen af Finansloven,
så der ikke kan spekuleres i det inden Nytår. P.t. er afgiften ved overdragelse af egentlige virksomheder 6 %.

Tingslysningsafgifterne forhøjes – så det bliver dyrere at købe ejendomme og belåne dem.

Det vil ikke være muligt frem over at benytte virksomhedsskatteordningen ved forældrekøbte lejligheder mv..
Det betyder blandt andet, at renter ikke kan fradrages i toppen af indkomsten

Der vil blive strammet op om beskatning af Leasingbiler (fri bil).